top of page
Nordens flaggor Wide.jpg

En bønnearmé med Titusen bedere som roper til Gud for Nordens land.

VISIONEN

TITUSEN

 

”Hør hva Herren, Israels Gud, har befalt: Gå av sted og dra opp i Tabor-fjellet og ta med deg ti tusen mann av Naftalis sønner og av Sebulons sønner!  Så vil jeg dra Sisera, Jabins hærfører, og hans vogner og hans hær bort til deg, til Kisjon-bekken, og jeg vil gi ham i din hånd.” (Dom 4:6-7 NB88)

I januar 2018 startet bønnebevegelsen Norden 7:14 ut fra et meget alvorlig tiltale fra Gud: ”Det som skjer i Sverige nå, er en del av en bevisst strategi for å bryte ned samfunnet og innføre antikristens diktatur. ”

Etter den nordiske bønnekonferansen i Solnahallen 13.-15. Mars 2020, ble bønnebevegelsen utvidet til å omfatte hele Norden.

Gud har skapt alle folk og nasjoner med deres grenser, for at de skal søke ham.

”Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham - enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss” (Apg 17:26-27 NB88, jfr 5 Mos 32:8-9) 

Vi vil ikke gi opp å be før de nordiske landene begynner å søke Gud. Dette er Guds plan, og det er vår misjon som kristne å innse dette. Jesus sa: ”Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folk til disipler.” (Matt. 28:18-19 NB88)

Noen hevder at bare enkelt mennesker kan bli frelst, og ikke hele nasjoner. Men dette er ikke bibelsk. Nasjonene er skapt av Gud, og de vil forbli i Guds Rike. Messias skal dømme mellom nasjonene når han kommer og etablerer sitt Rike. "Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folk. Da skal de smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Folk skal ikke løfte sverd mot folk og ikke mer lære å føre krig." (Jes 2:4 NB88)

 

I Sakarja står det: "Men om noen av jordens ætter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe Kongen, Herren, hærskarenes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem."

(Sak. 14:17 NB88)

Likeså står det i Åpenbaringsboken om det nye Jerusalem: "Folkeslagene skal vandre i byens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn i den." (Åp. 21:24 NB88)

Noen riker vil gå til grunne på grunn av sin ondskap: "For det folk og det rike som ikke vil tjene deg, skal gå til grunne, og folkeslag skal bli lagt øde."

(Jes. 60:12NB88)

 

Det på går en åndelig strid på liv og død om vår lands fremtid. Det står om de ti tusen krigerne som dro opp på fjellet Tabor og beseiret Siseras armé: ”Sebulon er et folk som setter sitt liv på spill inntil døden, likeså Naftali på sine fjell.” (Dom. 5:18 NB88) Gud kaller i dag på bedere som er villige til å ofre sine liv, stå opp for sannheten og be til det bryter igjennom en radikal forandring.

 

Navnet Tabor betyr “utvalgt, renhet, brutt”. Gud utvelger en skare bedere til redning for alle Nordens land. Det er bønnekrigere som har rene hjerter og er knust over synden i våre nasjoner. De er villige til å gi sine liv på slagmarkens høyder for å redde sine land fra antikrists planer og inn i Guds kall for dem.

FEM MÅL

 

Bibelen maner oss til å be for vårt lands regjering og politiske ledelse slik at mange blir frelst.

 

”Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.” (1.Tim 2:1-4 NB88)

 

Nordens land har en gang i tiden vært noen av verdens mest Gudfryktige land. Vi må nå begjære en radikalt forandret politisk kurs.

 

Guds løfte i 2. Krøn. 7:14 viser en plan på fem steg for at; gjennom en åndelig vekkelse og en forandret politisk kurs vil antikrists innflytelse motvirkes. Dette kommer til å innebære en skarp konfrontasjon med mørkets åndsmakt som er: synkretisme (sammenblanding av ulike religioner), globalisme, sosialisme, moralsk liberalisme, etc.

De følgende 4 steg utgjør bevegelsens målsetning:

STEG 1. ”Hvis mitt folk, som blir kalt med mitt navn, ydmyker seg ... ”

Det begynner med ydmykhet innfor Gud og hans Ord. Gud står imot de stolte, men gir barmhjertighet til de ydmyke av hjertet.

STEG 2. "...og ber..."

Minst Ti tusen bedere som er villige til å ofre sine liv i den åndelige striden. 

STEG 3. ”... og søker mitt ansikt og omvender seg fra sine onde veier...”

En oppvåkning innen kristenheten og en radikal omvendelse fra synd til lydighet til Guds Ord. 

STEG 4. ”... da vil jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd...”

Gjennomgripende folkevekkelser der mange mennesker fra alle samfunnslag blir frelst og kommer til sannhetens erkjennelse. 

STEG 5. ”...og gi legedom til deres land...”

Gudfryktige regjeringer bygget på et jødekristent verdigrunn som står opp for familien, moderlandet og Israel. Den jødekristne verdigrunnen bygger på  de Ti Guds Bud som er fundamentet for hele den vestlige verdens sivilisasjon. 

Presis som Gud har spesifikke planer for etthvert menneske har han også planer for alle nasjoner han skapt. Gud vil at det skal bli en gjennomgripende vekkelse i våre land. Att de ,som misjonerende land, skal stå med Israel og bli en velsignelse for alle folk på jorden.

 

I Ungarn har kristne gjennom bønn og faste fått en Gudfryktig regjering med et helt nytt fundament. Det er fastslått at Ungarn skal være et kristent land!

Man står med Israel, prioriterer familien og grunnpilaren forklarer at ekteskapet består av et forhold mellom en mann og en kvinne.

Livet er beskyttet fra befruktningen og abortinngrep i Ungarn har minsket med 40%.

 

Det finnes håp også for Nordens land. Det er aldri for sent om vi omvender oss til Gud og ber.

Du kan begynne å be i dag!

GUD KALLER PÅ DEG!

”Ditt folk møter villig fram på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød.” (Ps 110:3 NB88)

Gud søker frivillige. Om du vil kan du nå bli en del av arméen Ti tusen bedere.

1. Overgi deg til å bøye kne innfor Gud og be minst 7 minutter om dagen for ditt land. Alle kan bruke 7 minutter i bønn.

Du kan etter hvert utvide tiden alt ettersom ditt bønneliv vokser.

Forsøk å be en time hver eneste dag.

Jesus sa til sine disipler: ”Kunne dere ikke vake en time med meg? Våk og be.” (Matt 26:40-41 NB88)

2. Registrer deg, og motta aktuelle bønneemner, oppmuntrende rapporter, undervisning, mm.

3. Gjennomfør en bønneskole på bare 4 leksjoner ”Hvordan du kan få et sterkt personlig bønneliv”. Du kan laste ned bønneskolen gratis fra norden714.com

som lydfil på mp3 sammen med en studiebok på pdf fil.

Vi trenger å opplive den urgamle kristne. bibelske tradisjonen slik som på Daniels tid. Hvor han bad og takket Gud tre ganger om dagen

 ”Ovenpå hadde han vinduer åpne i retning Jerusalem. Der falt han på kne tre ganger om dagen og ba og takket sin Gud. ” (Dan 6:10)

Daniel fikk besøk av engler, og gjennom sitt trofaste bønneliv rystedes hele datidens verdensrike.

BØNNEHUS

Det står om den armé som beseiret Sisera: ”Fyrstene i Israel gikk først i striden, og folket møtte villig fram. Lovsyng Herren!” (Dom 5:2 NB88)

 

Gud kaller pastorer og ledere som mobiliserer sitt folk til å be 7 minutter hver dagen. ​

Alle som er med i Norden 7:14 kan også starta et Bønnehus!

Det holder å være bare to eller tre samlet (Matt 18:19-20). Men Bønnehuset kan selvsagt også være så stor (foreksempel kan flere forsamlinger samles i bønn).

Mer informasjon finner du her

 

Meld deg på!

og bli en del av en bønnehær på ti tusen som vil avgjøre vårt lands framtid.

Lars Enarson
Bibellærer, forfatter og bønneleder, Norden 7:14

MER OM BØNNEBEVEGELSEN

bottom of page