top of page
SOLNAHALLEN-SQUARE-MAP-BG-v6.jpg

4 PROFETORD TIL NORDEN

Profetord 1

Rolf Wiström
– Guds plan for Norden 1952

 

”Jeg så en stormvind komme fra nord, en stor sky med flammende ild, og den var omgitt av et lys. Midt i lyset dukket det opp noe som ligner skinnende metall, og midt i ilden dukket det opp noe som lignet fire levende vesener.

De så ut som mennesker ... De gikk rett fram. Hvor Ånden ønsket å gå, dit dro de, og når de gikk måtte de ikke vende seg.  I utseende lignet skapningene flammende flammer som brant som fakler mens ilden beveget seg frem og tilbake mellom dem. Det ga glød og lyn blinket ut av bålet.” (Hes 1:4-5, 12-13)

 

Over de nordiske landene ligger det en skinnende sky av Guds kraft.

Gud kaller mennesker i dag til å bli kanaler for denne makten.

Idag er den nordiske kallstiden! 

Over oss legger Gud ansvaret for Europas kristnede land. Norden har korset i flagget. Gud vil at vi skal oppleve korsets kraft i våre liv og overføre den til Europas lengtende millioner.

 

Kristenheten skal igjen få oppleve den Hellige Ånds makt og ledelse.

Nye store skarer av lydige redskap skal igjen dra dit Ånden leder,

og Guds plan skal virkeliggjøres i hast!


—Rolf Wiström, Guds plan foor Norden (Evangeliipress, 1952) s. 28-32.

Profetord 2

Lars Enarson

– Et mektig løfte om vekkelse 1977

Under en periode med faste og bønn i oktober 1977, hvor jeg søkte Guds plan og vilje for mitt livet; ble jeg plutselig overveldet av en intens lengsel fra Guds Ånd om å se Gud sende en ny vekkelse over Sverige og Skandinavia.

Jeg ropte min nød til Herren fra mitt hjertes dyp og sa: "Jeg vil ikke la deg gå med mindre jeg ser deg sende en vekkelse igjen!"

Herren avbrøt meg og sa:

 

"Jeg vil sende en vekkelse som vil være mye større enn det du noen gang har sett eller hørt om før i historien. Men det vil bare skje i samme grad som du ber.

Sannelig, Herren, Herren gjør ikke annet enn bønn. ”

 

Herren viste meg hvordan en vekkelse skal komma til de nordiske land som har korset i sine flagg (inklusive de Britiske øyer) og spre vekkelsen ned over Europa.

 

Når du studerer kartet som utgjør Sverige, Norge og Finland, vises det som et bilde av en løve på vei ned mot Europa. På 1600-tallet feide den svenske og finske hæren, ledet av Gustav II Adolf, over hele Europa og sikret reformasjonen for freden i Westfalen i 1648.

Gustav II Adolf, ble kjent som "Løven fra nord". I løpet av de siste dagene vil løven av Judas stamme reise seg i Kristi legeme, i de nordiske landene for å evangelisere Europa igjen.

Profetord 3

Gunnar Brudeli
– Et syn i november 2006

”Jeg stod og så på et stort kart over Europa da plutselig alle de nordiske landene ble farget blodrødt"

Så begynte det å flyte 4 røde trømmer fra Norden og nedover kartet mot de europeiske landene ned mot Israel

Den røde strømmen bredte seg så ut og dekket hele Europa

Den vestlige strømmen gikk over Spania til Marokko. Den fulgte Middelhavskysten til Israel.

Strømmen bestod av mennesker som gikk med evangeliet for atter å spre evangeliet til de Europas land.

Stømmen hadde blodets farge. Oppdraget vil koste blod og mange martyrer på veien tilbake til Jerusalem.

 

Profetord 4

Claes-Göran Bergstrand
– Et syn i april 2016

"I april 2016 deltok jeg på Nordiske konferansen i Citykirken.

Tema var "Utrustet til alt godt verk"

Under lovsangen på ett av møtene hvor jeg satt lengst nede i kirkerommet betraktet jeg de nordiske flagg med alle sine farger, Gult, blått, mørkerødt, lyserødt og hvitt, stå der ved podiet.

Plutselig var det som om flaggene forsvant og bare fargene smelte sammen. De skapte et nydelig mønster, som minnet meg om de prestekledningene Moses skulle gjøre for Aron og hans sønner. 

Jeg slo opp i Bibelen på 2.Mos. 28:6 og leser at de fargene jeg så i mitt syn, var de samme fargene som ble beskrevet i prestekledingen.

 

Da opplevde jeg Herren sa:

"Jeg vil ta på deg disse presteklærne, du som er fra de nordiske land, for å være forbedere for dine land.

Dette er det vanlige prestedømme som jeg vil at du skal ikle deg i Norden."

 Jeg følte en hellighet rundt meg  og tilba Herren lenge.

Skriftenes vitnesbyrd

 

All profeti skal alltid prøves ut fra Bibelens Ord. I Jesaja står det:

 

”Se, Herren lar det lyde til jordens ende: Si til Sions datter: Se, din frelse kommer! Se, hans lønn er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham.  12Og de skal kalles det hellige folk, Herrens gjenløste. Og du selv skal kalles den søkte, den by som ikke er forlatt’.” (Jes 62:11-12 NB88)

Norden er en av jordens ender. Herren kommer i den siste tiden å få en skjørd av mennesker inn i Guds rike fra hele Europa. Det kommer til å være ett hellig folk som elsker Israel og Jerusalem og sier til Jerusalem:

”Se din frelse kommer!” Jerusalem kommer til å kalles ”den ettersøkte”. Byen som ikke overgis”.

 

Kristne i Kina har en visjon om å evangelisere hele Asia fra øst i en bevegelse med kulminasjonen i Jerusalem. De kaller denne visjonen "Tilbake til Jerusalem".

Nå er det på tide å lansere "Tilbake til Jerusalem - Europa" via Norden!

Europa ble først kristnet utenfor Jerusalem, og begynte i det sørøstlige hjørnet. Om natten så Paulus en visjon der en makedonsk mann sa: "Kom bort til Makedonia og hjelp oss!" (Apg 16: 9) Til slutt kom evangeliet til Norden.

 

I de siste dager skal det avkristnede Europa igjen bli evangelisert.

Denne gangen fra det nordvestlige hjørnet av Europa, Fra Norden, gjennom hele Europa på vei tilbake til Jerusalem.

Gud kaller oss til bønn!

 

"For ennå må synet vente på sin tid, men det haster mot enden og lyver ikke. Om det dryger, så vent! For komme skal det, det skal ikke utebli. (Hab 2:3 NB88)


Nå er tiden inne for virkeliggjørelse av profetordet. Nordens land er de eneste i verden som har det kristne kors så tydelig i sine flagg.  

Våre nasjoner er korsmerket av Gud!

Det er hans vilje at vi skal oppleve korsets forvandlende kraft i våre liv og videreføre budskapet gjennom Europa og tilbake til Jerusalem.

Ingen av verden nasjoners flagg har alle farger som presteklærne bar. Men i de Nordiske flagg, er alle fargene samlet, representert. Og bare de, ingen andre farger,

 

Gud vil utgyte nådens og bønnens Ånd over den som er villige til å stille seg i gapet innfor Herren. For å be fram den vekkelsen som Gud har lovet.

Sannelig, Herren, HERREN gjør ingenting uten bønn! 

Bli med i Norden 7:14 og vær med og be fram Guds plan for Nordens land!

bottom of page