top of page
KalmarHeroWide.jpg
Norden714LionLogoWhiteSQUARE.png

BØNNENS ÅND 2023

BØNNESKOLE

NORDISK BÖNEKONFERENS

pexels-shelagh-murphy-1666816.jpg

TI TUSEN BEDERE

Norden 7:14 er en grasrotbevegelse bedende

på bibelsk grunn som ut ifra løftene i

2. Krønikerboken 7:14 roper til Gud for de nordiske land. Bevegelsen ble grunnlagt av  bibellærer Lars Enarson i 2018

FEM BØNNEEMNER

Basert på 2 Krøn 7:14 har vi følgende bønneemner stående:

1. Ydmykhet under Gud og hans Ord

2. En mektig bønnevekkelse

3. En radikal omvendelse fra synd

4. En gjennomgripende folkevekkelse

5. Gudfryktige regjeringer

7 MIN. OM DAGEN

Alle kan vi gi 7 minutter til bønn.

Overgi deg selv til å be minst 7 minutter om dagen. Utvid tiden etter som du vokser i ditt bønneliv. Gud søker frivillige (sal 110:3). Meld deg inn i armeen og gå sammen med Ti tusen bedere i Norden 7:14

SOP-yellow-BG-Wide.jpg

BØNNESKOLEN

Lær deg å be i vår gratis bønneskole!

Last ned MP3+PDF.

Tusentall har fått hjelp og inspirasjon gjennom denne praktiske undervisningen om hvordan man utvikler et fungerende, personlig bønneliv

OBS! En oppdatert bønneskole video kommer snart

DAGLIGT BRÖD

Praktisk hjälp till daglig bibelläsning. En unik ett-årig bibelläsningsplan med dagbok, uppbyggd kring den bibliska kalendern.

Beställ dagboken

Ladda hem appen: iPhone | Android

DB5783-Mockup-3D-PNG.png

4 PROFETORD
TIL NORDEN

Gud har talt, om vi bare ville lytte

Les mer

STØTT NORDEN 7:14

SVERIGE: SWISH 070-551 6965

BG 609-2316 TWI Skandinavien

 

NORGE: VIPPS: 638666
På Jerusalems Murer 1506.22.63269 


FINLAND: (Oppdateres snart)

DANMARK: MOBILEPAY 64069 
Gaver skal mærkes med “Norden 714"!
Kontonr. 9033   327115
Gaver skal mærkes med “Norden 714"!

Bonehus Hero 2.jpg
PrayerHouse.png

Alle som deltar i Norden 7:14 kan starte

eget Bønnehus.

Det trenger ikke være mer enn to eller tre samlet  (Matt 18:19-20)

1,9 MILLIONER
YOUTUBE-VISNINGER

Støtte bevegelsen, abonner og del våre visninger 

Aktiver klokken og motta de nyeste videoene 

NÅGOT NYTT!
34:30

NÅGOT NYTT!

”Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?” (Jes 43.19). KALMAR NYCKEL förde emigranter till den nya världen i Amerika. Herren vill använda konferensen i Kalmar som en nyckel till att bana vägen för något nytt i Norden! ”[Herren säger:] ’Jag har en plan för Norden därför är det viktigt att förebedjarna från Norden möter varandra. Min härlighet skall explodera i Norden … Norden skall tillhöra mig och därifrån vill jag börja mitt befrielseverk.’” Kjell Sjöberg, Guds rikes plan för Nordens länder (1986) ”Jag vill att ni ska förbereda den här konferensen, att ni ska gå ner på era knän, att ni ska fasta och ropa till mig så ska ni få se att det jag har uttryckt det kommer att ske. … Och jag kommer till Kalmar som en välkomnad gäst.” Profetiskt budskap genom Gösta Bergkvist Vi utlyser SJU FASTEDAGAR FÖR KONFERENSEN: 4-6 dec, 11 dec, 18 dec, 26 dec, 1 jan! *** KALMAR 4-6 jan, 2024 NORDISK BÖNEKONFERENS! Se https://ww, w.norden714.com/post/kalmar! *** Bön på Teams för Israel 3 dec och på Zoom för Norden 4 dec! Se https://norden714.com/post/zoom-b%C3%B6n-norden714 *** BÖNEÄMNEN 1. Bed att Herrens samlar sin här från hela Norden till bönekonferensen i Kalmar! ”Församla till mig mina fromma, som sluter förbund med mig vid offer” (Ps 50.5). 2. Bed att Gud uppenbarar vilka fästen vi ska bryta ner, för att Guds vilja ska ske i Norden! ”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till” (Jer 33.3). 3. Bed om öron till att höra vad Anden säger! ”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig” (Joh 10.27). 4. Bed att Herren reser upp en ny generation orädda förkunnare likt Gideons 300! ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför ivrigt till skördens Herre att han driver ut arbetare till sin skörd” (Matt 9.37-38). 5. Bed om en start av den utlovade väckelsen från Norden neröver Europa till Jerusalem! ”Se, Herren förkunnar till jordens ände: Säg till dottern Sion: Se, din frälsning kommer! Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom” (Jes 62.11). 6. Bed för väckelsens avgörande koppling till Israel! ”Jag frågar nu: Inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund” (Rom 11.11). 7. Bed om tiotusen bedjare villiga till uppoffringar för att ”dra upp på Tabor” och be om väckelse i Norden! ”Har inte Herren, Israels Gud, befallt: Drag upp på berget Tabor och tag med dig tiotusen man av Naftali och Sebulons stammar. … Sebulon var ett folk som föraktade döden, Naftali likaså, på stridsfältets höjder” (Dom 4:6; 5:18). *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965 Mer bankinfo på https://Norden714.com *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola Följ via: *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** ODYSEE VIDEO! https://odysee.com/@LarsEnarson *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? #bön #Bibeln #Jesus #böneskola #bibelskola #väckelse #svpol #LarsEnarson #LarsEnarsson #Sverige #Israel #Norden714 #Sverige714 #Norge #Danmark #Island #Finland #Åland #Färöarna #svpol #migpol #konservatism #socialism #Jesus #JesusKristus #kyrka #predikan #kyrka #bibelstudie #ekumenik #enhet #väckelse #vedermödan #uppryckandet #teologi
A NEW THING
27:40

A NEW THING

“Behold, I am doing a new thing; now it springs forth, do you not perceive it?” (Isa 43.19). KALMAR NYCKEL brought emigrants to the New World in America. The Lord wants to use the conference in Kalmar as a key to preparing the way for something new in the Nordic countries and Europe! "[The Lord says:] 'I have a plan for the Nordic countries, therefore it is important that the intercessors from the Nordic countries meet together. My glory shall explode in the north... The Nordic countries will belong to me, and from there I will begin my work of deliverance.'" Kjell Sjöberg, God's Kingdom Plan for the Nordic Countries (1986) "I want you to prepare for this conference, to get down on your knees, to fast and cry out to me, and you will see that what I have expressed will come to pass. ... And I will come to Kalmar as a welcomed guest." Prophetic message through Gösta Bergkvist We are announcing SEVEN DAYS OF FASTING FOR THE CONFERENCE: Dec. 4-6, Dec. 11, Dec. 18, Dec 26, Jan. 1! *** KALMAR Jan 4-6 2024 NORDIC PRAYER CONFERENCE! See https://ww, w.norden714.com/post/kalmar! *** BÖNEÄMNEN 1. Pray that the Lord gathers His army from all of the Nordic countries to the Nordic Prayer Conference in Kalmar! ”Gather to me my faithful ones, who made a covenant with me by sacrifice!” (Ps 50.5) 2. Pray that God will reveal the strongholds that we must break down, so that God's will may be done in the Nordic countries! ”Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known” (Jer 33.3). 3. Pray for ears to hear what the Spirit is saying! ”My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me” (Joh 10.27). 4. Pray that the Lord will raise up a new generation of fearless preachers like Gideon's 300! ”The harvest is plentiful, but the laborers are few; therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest” (Matt 9.37-38). 5. Pray for the start of the promised revival from the Nordic countries down across Europe to Jerusalem! ”Behold, the Lord has proclaimed to the end of the earth: Say to the daughter of Zion, ‘Behold, your salvation comes; behold, his reward is with him, and his recompense before him’” (Jes 62.11). Sec. 6. Bed for the revival's crucial connection to Israel! ”So I ask, did they stumble in order that they might fall? By no means! Rather, through their trespass salvation has come to the Gentiles, so as to make Israel jealous” (Rom 11.11). 7. Pray for ten thousand intercessors willing to sacrifice to "go up to Mount Tabor" and pray for revival in the Nordic countries! ”Has not the Lord, the God of Israel, commanded you, ‘Go, gather your men at Mount Tabor, taking 10,000 from the people of Naphtali and the people of Zebulun’. … Zebulun is a people who risked their lives to the death; Naphtali, too, on the heights of the field” (Dom 4.6; 5.18). *** LARS' WEBSITE: http://larsenarson.com *** SUPPORT THE MINISTRY: http://thewatchman.org/donate *** JOIN the Nordic prayer movement https://Norden714.com *** SUBSCRIBE YouTube: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** iTunes PODCAST: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? *** ODYSEE VIDEO: https://odysee.com/@LarsEnarson #Prayer #Preaching #BibleTeaching #prophecy #revival #EndTimes #Israel #Jerusalem #LarsEnarson #watchman #Sweden #Scandinavia #norden714 #Jesus #Christ #Yeshua #Bible #bibleproject #prayeralert #schoolofprayer
EN ENDA MÄNNISKAS BÖN
12:56

EN ENDA MÄNNISKAS BÖN

”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön” (Jak 5.16). En människa som lärt sig be kan uträtta oerhört mycket för Gud. Daniel är ett av de främsta exemplen vi har i Bibeln på kraften i en enskild människas bön. Vi behöver lära av Daniel. Gud söker sådana bedjare idag. *** KALMAR 4-6 jan, 2024 NORDISK BÖNEKONFERENS! BOKA DATUM! Vi kallar till tre dagar av fasta 13-15 november för konferensen i Kalmar. Se https://ww, w.norden714.com/post/kalmar! *** BÖN PÅ ZOOM FÖR VÄCKELSE I NORDEN! Första och tredje måndagskvällen i varje månad! https://norden714.com/post/zoom-b%C3%B6n-norden714 *** BÖNEÄMNEN 1. Tacka Gud för den kraft som finns i en enda människa böner! ”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön” (Jak 5.16). 2. Bed om många bedjare i vår tid som ber som Daniel! ”Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra” (Dan 6.10). 3. Bed att många kristna vaknar upp och söker sig närmare Herren! ”Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna” (Jak 4:8). 4. Bed om tiotusen bedjare villiga till uppoffringar för att ”dra upp på Tabor” för att söka Gud och be om väckelse i Norden! ”Har inte Herren, Israels Gud, befallt: Drag upp på berget Tabor och tag med dig tiotusen man av Naftali och Sebulons stammar. … Sebulon var ett folk som föraktade döden, Naftali likaså, på stridsfältets höjder” (Dom 4:6; 5:18). 5. Bed för Nordiska Bönekonferensen i Kalmar 4-6 jan, 2024 att Gud ska samla bedjare från alla Nordens länder till ett möte med honom för att förverkliga hans planer för Norden! ”Församla till mig mina fromma, som sluter förbund med mig vid offer" (Ps 50:4-5). *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965 Mer bankinfo på https://Norden714.com *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola Följ via: *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** ODYSEE VIDEO! https://odysee.com/@LarsEnarson *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? #bön #Bibeln #Jesus #böneskola #bibelskola #väckelse #svpol #LarsEnarson #LarsEnarsson #Sverige #Israel #Norden714 #Sverige714 #Norge #Danmark #Island #Finland #Åland #Färöarna #svpol #migpol #konservatism #socialism #Jesus #JesusKristus #kyrka #predikan #kyrka #bibelstudie #ekumenik #enhet #väckelse #vedermödan #uppryckandet #teologi
THE FUTURE OF GAZA
56:21

THE FUTURE OF GAZA

"Heaven and earth shall pass away, but my words shall never pass away" (Mt 24:35). What does the Bible say about Gaza? Gaza is part of God's own Land. Watch this breathtaking commentary on Zechariah 9 describing what is happening right now in Lebanon, Gaza, Yemen and Israel! *** KALMAR Jan 4-6, 2024 NORDIC PRAYER CONFERENCE See https://ww, w.norden714.com/post/kalmar! *** PRAYER TOPICS 1. Pray for victory for Israel over the terrorist organization Hezbollah in Lebanon! ”Tyre has built herself a rampart and heaped up silver like dust, and fine gold like the mud of the streets. But behold, the Lord will strip her of her possessions and strike down her power on the sea, and she shall be devoured by fire.” (Zec 9.3-4). 2. Pray for the success of the Israeli army in completely annihilating the terrorist organization Hamas that has held Gaza in an iron grip! ”Ashkelon shall see it, and be afraid; Gaza too, and shall writhe in anguish; Ekron also, because its hopes are confounded. The king shall perish from Gaza” (Zec 9.5). 3. Pray that Israel will not be prevented by world opinion from completely defeating Hamas! ”… the king allowed the Jews who were in every city to gather and defend their lives, to destroy, to kill, and to annihilate any armed force of any people or province that might attack them” (Est 8:10-11). 4. Pray that God will open a door for the gospel in Gaza after the terror of Hamas has ended and that many of the Palestinians will be born again and come to love Israel! “and I will cut off the pride of Philistia. I will take away its blood from its mouth, and its abominations from between its teeth; it too shall be a remnant for our God; it shall be like a clan in Judah, and Ekron shall be like the Jebusites” (Zec 9.6-7). 5. Pray that God will send many evangelists to Gaza and that God's Word will be preached on the main boulevard in Gaza City! ”The Amphitheaters and circuses will be used by the princes of Judah to teach Torah [the Word of God] … Ekron will be filled with houses of study [of God’s Word]” (Rashi, 800 old Jewish commentary on Zec 9.6-7). 6. Pray and thank God that the massacre on October 7 will not be repeated again in Israel! ”Then I will encamp at my house as a guard, so that none shall march to and fro; no oppressor shall again march over them, for now I see with my own eyes” (Zec 9.8). 7. Pray for angels to help Israel's army deliver those taken hostage by Hamas into Gaza! “… As for you also, because of the blood of my covenant with you, I will set your prisoners free from the waterless pit. Return to your stronghold, O prisoners of hope; today I declare that I will restore to you double” (Zec 9.11-12). 8. Pray for a continued spiritual awakening and repentance from lawlessness among the secular in Israel! ”I will stir up your sons, O Zion, against your sons, O Greece, and wield you like a warrior's sword” (Zec 9.13). 9. Pray and thank God for victory over the ballistic missiles against Israel from Yemen! ”Then the Lord will appear over them, and his arrow will go forth like lightning; the Lord God will sound the trumpet and will march forth in the whirlwinds of the south (Zec 9.14). “God will go forth to storm the people of the south [Yemen]” (Rashi 1160–1235) 10. Pray for protection over the Jews in Judea and Samaria from the terror and stone-throwing of the Palestinians! ”The Lord of hosts will protect them, and they shall devour, and tread down the sling stones” (Zec 9.15). 11. Pray for the next Nordic Prayer Conference in Kalmar 4-6 Jan, 2024 that God will gather intercessors from all the Nordic countries to a meeting with him to fulfill his plans for the Nordic nations! ”Gather to me my faithful ones, who made a covenant with me by sacrifice!" (Ps 50.5). 12. Pray for ten thousand prayer warriors willing to make sacrifices to seek God and pray for revival! ”Has not the Lord, the God of Israel, commanded you, ‘Go, gather your men at Mount Tabor, taking 10,000 from the people of Naphtali and the people of Zebulun. … Zebulun is a people who risked their lives to the death; Naphtali, too, on the heights of the field” (Jdg 4.6; 5.18). *** LARS' WEBSITE: http://larsenarson.com *** SUPPORT THE MINISTRY: http://thewatchman.org/donate *** JOIN the Nordic prayer movement https://Norden714.com *** SUBSCRIBE YouTube: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** iTunes PODCAST: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? *** ODYSEE VIDEO: https://odysee.com/@LarsEnarson #Prayer #Preaching #BibleTeaching #prophecy #revival #EndTimes #Israel #Jerusalem #LarsEnarson #watchman #Sweden #Scandinavia #norden714 #Jesus #Christ #Yeshua #Bible #bibleproject #prayeralert #schoolofprayer
GAZAS FRAMTID
50:22

GAZAS FRAMTID

*** GLÖM INTE VIKTIGA BÖNEÄMNEN NEDAN! ”Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå” (Matt 24.35). Vad säger Bibeln om Gaza? Gaza är en del av Guds eget Land. Följ med i denna hyperaktuella utläggning av Sakarja 9 om det som sker precis just nu i Libanon, Gaza, Jemen och Israel! *** KALMAR 4-6 jan, 2024 NORDISK BÖNEKONFERENS! BOKA DATUM! Se https://ww, w.norden714.com/post/kalmar! *** BÖN PÅ ZOOM FÖR VÄCKELSE I NORDEN! Första och tredje måndagskvällen i varje månad! https://norden714.com/post/zoom-b%C3%B6n-norden714 *** BÖNEÄMNEN 1. Bed om seger för Israel över terroristorganisationen Hizbollah i Libanon! ”Tyrus byggde sig ett fäste och samlade silver som stoft och guld som orenlighet på gatan. Men se, Herren skall göra henne fattig och störta ner hennes välde i havet och hon skall förtäras av eld” (Sak 9.3-4). 2. Bed om framgång för Israels armé att helt utplåna terroristorganisationen Hamas som har hållit Gaza i ett järngrepp! ”Gaza skall darra av ångest, liksom Ekron, ty dess hopp kommer på skam. Gaza mister sin kung” (Sak 9.5). 3. Bed att Israel inte ska förhindras av världsopinionen att helt besegra Hamas! ”I breven stod att kungen tillät judarna i varje stad att samlas för att försvara sig, och att i varje folk och provins förgöra, döda och utplåna alla väpnade skaror som angrep dem” (Est 8:11). 4. Bed att Gud öppnar en dörr för evangeliet i Gaza efter Hamas terror har upphört och att många av palestinierna ska bli födda på nytt och börja älska Israel! ”… och filistéernas stolthet skall jag utrota. Men när jag har ryckt blodmaten ur deras mun och styggelsen från deras tänder, då skall också av dem bli en kvarleva åt vår Gud, de skall bli som stamfurstar i Juda, och Ekrons folk skall bli som jebusiterna” (Sak 9.6-7). 5. Bed att Gud sänder många evangelister till Gaza och att Guds Ord kommer att förkunnas på det stora paradtorget i Gaza City! ”Amfiteaterna och cirkusarna kommer att användas av Juda furstar till att undervisa Toran [Guds bud] … Ekron kommer att bli fullt av studiesalar [för Guds Ord]” (Rashi, 800 år gammal judisk bibelkommentar till Sak 9.6-7). 6. Bed och tacka Gud för att massakern den 7 oktober inte kommer att upprepas! ”Jag skall slå upp mitt läger omkring mitt hus, mot härar och mot den som kommer och går. Ingen förtryckare skall längre komma över dem, ty jag vaktar nu med öppna ögon” (Sak 9.8). 7. Bed om änglar som hjälper Israels armé att befria de som tagits som gisslan av Hamas in i Gaza! “… När det gäller dig skall jag för ditt förbundsblods skull befria dina fångar från hålan där inget vatten finns. Vänd åter till ert fäste, ni fångar som har ett hopp. Ja, i dag förkunnar jag för er att jag skall ge er dubbelt igen” (Sak 9.11-12). 8. Bed om ett fortsatt andligt uppvaknande och omvändelse från laglöshet bland de sekulära i Israel! ”jag skall väcka upp dina söner, du Sion, mot dina söner, du Javan, och göra dig lik en hjältes svärd” (Sak 9.13). 9. Bed och tacka Gud för seger över de ballistiska missilerna mot Israel från Jemen! ”Ja, Herren skall uppenbara sig över dem och som en blixt skall hans pil fara ut. Herren, Herren skall blåsa i hornet, och med söderns stormar skall han dra fram [Alternativ översättning: Herren kommer att dra ut och storma söderns folk [Jemen]” (Sak 9.14). 10. Bed om beskydd över alla judarna i Judéen och Samarien från palestiniernas terror och stenkastningar! ”Herren Sebaot skall beskydda dem. De skall sluka sina fiender och trampa slungstenarna under fötterna” (Sak 9.15). 11. Bed om tiotusen bedjare villiga till uppoffringar till att ”dra upp på Tabor” för att söka Gud och be om väckelse i Norden! ”Har inte Herren, Israels Gud, befallt: Drag upp på berget Tabor och tag med dig tiotusen man av Naftali och Sebulons stammar. … Sebulon var ett folk som föraktade döden, Naftali likaså, på stridsfältets höjder” (Dom 4:6; 5:18). 12. Bed för Nordiska Bönekonferensen i Kalmar 4-6 jan, 2024 att Gud ska samla bedjare från alla Nordens länder till ett möte med honom för att förverkliga hans planer för Norden! ”Församla till mig mina fromma, som sluter förbund med mig vid offer" (Ps 50:4-5). *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965 Mer bankinfo på https://Norden714.com Följ via: *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** ODYSEE VIDEO! https://odysee.com/@LarsEnarson *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? #bön #Bibeln #Jesus #böneskola #bibelskola #väckelse #svpol #LarsEnarson #LarsEnarsson #Sverige #Israel #Norden714 #Sverige714 #Norge #Danmark #Island #Finland #Åland #Färöarna #svpol #migpol #konservatism #socialism #Jesus #JesusKristus #kyrka #predikan #kyrka #bibelstudie #ekumenik #enhet #väckelse #vedermödan #uppryckandet #teologi

DE FERSKESTE

Nyheter. artikler og oppdateringer fra bønnebevegelsen

”Dette oppropet om 10 000 forbedere for Sverige, er lyden av en basun for å samle bønnekrigere, åndelige kommandosoldater, til villig å stå opp i rop og i bønn til forsvar for Herrens Nåde og Sannhet for vårt land Sverige!"

 

—  Roger Larsson, Evangelist